รับสมัครงาน
เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 ของเทศบาลตำบลพนา (02 มี.ค. 66 | อ่าน 34 ครั้ง)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลพนา (24 ก.พ. 66 | อ่าน 25 ครั้ง)
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 (03 ก.พ. 66 | อ่าน 77 ครั้ง)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก (13 ม.ค. 66 | อ่าน 37 ครั้ง)
เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลพนา ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี) โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลพนา(เทศบาล2) สังกัดกองการศึกษา(พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) (09 ธ.ค. 65 | อ่าน 32 ครั้ง)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขเงเทศบาลตำบลพนา (02 ธ.ค. 65 | อ่าน 34 ครั้ง)
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (10 พ.ย. 65 | อ่าน 54 ครั้ง)
เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (28 มิ.ย. 65 | อ่าน 186 ครั้ง)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศ เป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยฯ (10 มิ.ย. 65 | อ่าน 268 ครั้ง)
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศ เป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (12 พ.ค. 65 | อ่าน 922 ครั้ง)