รับสมัครงาน
เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (28 มิ.ย. 65 | อ่าน 63 ครั้ง)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศ เป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยฯ (10 มิ.ย. 65 | อ่าน 131 ครั้ง)
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศ เป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (12 พ.ค. 65 | อ่าน 798 ครั้ง)
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนั (02 ก.พ. 65 | อ่าน 194 ครั้ง)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้า (28 ม.ค. 65 | อ่าน 151 ครั้ง)
เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ (11 ม.ค. 65 | อ่าน 164 ครั้ง)
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (22 ก.ค. 64 | อ่าน 195 ครั้ง)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้า (16 ก.ค. 64 | อ่าน 220 ครั้ง)
เรื่อง​ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง​ ประจำปีงบประม (02 ก.ค. 64 | อ่าน 228 ครั้ง)
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนั (14 ธ.ค. 63 | อ่าน 237 ครั้ง)