รับสมัครงาน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2
 - ภาคผนวก ก รายละเอียดประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตำแหน่ง รายละเอียดการจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 - ภาคผนวก ข รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.65 MB
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2566,14:10   อ่าน 78 ครั้ง