ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิญญาพนา ฉบับที่ 2 ปี 2556
ปฏิญญาพนา ฉบับที่ 2 ปี 2556
ว่าด้วย การจัดการมูลฝอยจากต้นทางแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นระบบปัจเจกบุคคล เชื่อมโยง ครอบครัว ชุมชน และภาคเครือข่ายทุกภาคส่วน
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2566,11:40   อ่าน 28 ครั้ง