ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการรณรงค์และควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ด้วยเทศบาลตำบลพนาได้จัดโครงการรณรงค์และควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โดยจัดให้มีการฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลายตามกำหนดการดังนี้
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2565,15:36   อ่าน 30 ครั้ง