เทศบาลตำบลพนา ยินดีต้อนรับทุกท่าน

Example Frame
ข่าวประชาสัมพันธ์
งดให้บริการตู้ ATM ชั่วคราว (08 ส.ค. 65)
กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2565 (03 ส.ค. 65)
เลื่อนกิจกรรม "ตักบาตรถนนสายวัฒนธรรมเมืองพนา" (01 ส.ค. 65)
เชิญร่วมงาน ตลาดนัดพาแลงเบิ่งแยงวัฒนธรรมเมืองพนา เดือนสิงหาคม 65 (26 ก.ค. 65)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 2 (26 ก.ค. 65)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 1 (22 ก.ค. 65)
เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 (12 ก.ค. 65)
ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (01 ก.ค. 65)
โครงการรณรงค์และควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 (01 ก.ค. 65)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเล็ก ประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 1 (30 มิ.ย. 65)
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
เรื่อง ประกาศราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถขุดดินขนาดเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (03 พ.ค. 65)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข (30 เม.ย. 64)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร ข้าวเปลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 เม.ย. 64)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเพลาปั่นน้ำ (กากบาท) รถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด ๑๐,๐๐๐ (26 เม.ย. 64)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบ (07 เม.ย. 64)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มี.ค. 64)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มี.ค. 64)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์กู้ภัย ๑๙๙ (OTOS) หมายเลขทะเบียน บ (26 มี.ค. 64)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (24 มี.ค. 64)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อแบบพิมพ์ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบา (22 มี.ค. 64)
 
รับสมัครงาน
เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (28 มิ.ย. 65)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศ เป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยฯ (10 มิ.ย. 65)
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศ เป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (12 พ.ค. 65)
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนั (02 ก.พ. 65)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้า (28 ม.ค. 65)
เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ (11 ม.ค. 65)
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (22 ก.ค. 64)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้า (16 ก.ค. 64)
เรื่อง​ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง​ ประจำปีงบประม (02 ก.ค. 64)
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนั (14 ธ.ค. 63)
 
เว็บบอร์ด
 หัวข้อ โพสโดย วันที่โพส
สามารถชำระภาษีช่องทางใดได้บ้างครับ 17 พ.ค. 65
 
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง(eGP)
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 มิ.ย. 65) ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 มิ.ย. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 มิ.ย. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาจัดทำป้ายงานศพปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 มิ.ย. 65) ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างจ้างเหมาบริการรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 มิ.ย. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาจัดทำป้ายงานศพปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 มิ.ย. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาจัดทำป้ายงานศพปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 มิ.ย. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 มี.ค. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 มี.ค. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อจัดซื้อเครื่องเสียงกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 มี.ค. 65) ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
 

ว่าที่ พันตรีเผชิญลาภ อินทรจันทร์
นายกเทศมนตรีตำบลพนา
 

แบบประเมินผลความพึงพอใจต่อเทศบาลตำบลพนา
 
แบบประเมินผลความพึงพอใจต่อเทศบาลตำบลพนา
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/03/2015
ปรับปรุง 11/08/2022
สถิติผู้เข้าชม 587650
Page Views 1125122