ภาพกิจกรรม
"รณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์"
วันที่ 10 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลพนา โดยว่าที่ พ.ต.เผชิญลาภ อินทรจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลพนา มอบหมายนางสาวสุกัญญา บาระมี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมรับฟังการบรรยาย "รณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์"  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ การป้องกัน และการตระหนักถึงผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพนา

โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2566,13:36   อ่าน 13 ครั้ง