ภาพกิจกรรม
โครงการผ้าห่มใบไม้
วันที่ 8 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลพนา โดยว่าที่ พ.ต.เผชิญลาภ อินทรจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลพนา มอบหมายนางนิลวรรณ เสือสา รองนายกเทศมนตรี และนางสาวสุชาดา กระดาษ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพนา จัดทำ"โครงการผ้าห่มใบไม้" เป็นการจัดการขยะอินทรีย์ ประเภทใบไม้ นำมาหมักเป็นปุ๋ยแบบกลับกอง เพื่อแก้ปัญหาการเผาใบไม้ ลดมลพิษ pm2.5 โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ชุมชน วัด และหน่วยงาน ณ วัดบูรพา หมู่ที่ 9 ต.พนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ
ในโอกาสนี้เทศบาลตำบลพนาขอกราบขอบพระคุณท่านเจ้าอาวาสวัดบูรพา, คุณป้าเพ็ญศรี-คุณลุงลอเร๊น, คุณป้ากัลยาณีและผู้ใหญ่บ้าน​หมู่ที่ 9 ที่ให้การสนับสนุนและเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการฯพร้อมให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะกับทางทีมงานสาธาฯ
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2566,09:13   อ่าน 14 ครั้ง