ภาพกิจกรรม
ลงพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ ประจำเดือนมีนาคม 2566
วันที่ 7 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลพนา โดยว่าที่ พ.ต.เผชิญลาภ อิทรจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลพนา มอบหมายนายสุรเชษฐ์ ทองพุ่ม รองนายกเทศมนตรีตำบลพนา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง รับผิดชอบปลัดชุมชนทั้ง 5 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลพนา ลงพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ ประจำเดือนมีนาคม 2566 พร้อมออกรับฟังความคิดเห็นขอความเห็นชอบ กรณีขอใช้ที่ดินธนารักษ์
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2566,09:11   อ่าน 12 ครั้ง