ภาพกิจกรรม
กิจกรรมรอบกองไฟ โรงเรียนเทศบาลพนา(สามัคคีวิทยา)
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19.00 น. เทศบาลตำบลพนา โดยว่าที่ พ.ต.เผชิญลาภ อินทรจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลพนา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรอบกองไฟ ตามโครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ยุวกาชาด ณ โรงเรียนเทศบาลพนา(สามัคคีวิทยา)
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2566,00:00   อ่าน 14 ครั้ง