ภาพกิจกรรม
"ตลาดพาแลง เบิ่งแยงวัฒนธรรมเมืองพนา" เดือนกันยายน 2565
วันที่ 5 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลพนา โดยว่าที่ พ.ต.เผชิญลาภ อินทรจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลพนา ได้จัดกิจกรรม "ตลาดพาแลง เบิ่งแยงวัฒนธรรมเมืองพนา" ทุกวันจันทร์แรกของเดือน โดยมีกิจกรรมภายในงานของเดือนกันยายน 2565 ประกอบด้วย การประกวดร้องเพลง กราบพระเหลาเทพนิมิต (รอบชิงชนะเลิศ)
ผลการประกวด
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงสุประภาดา รักพรม
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวพรนภัส อ่อนหวาน
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กหญิงตรีทิพยนิภา ทองแปลง
และการแสดงหมอลำกลอน วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อเป็นพื้นที่แสดงออกทางวัฒนธรรมทุกมิติ กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ และเกิดเครือข่ายร่วมพัฒนา สร้างรักสามัคคี
แล้วพบกับกิจกรรมดีๆ พื้นที่สำหรับการแสดงออกในทุกมิติของชาวพนาในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 นะคะ
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2565,00:00   อ่าน 24 ครั้ง