ภาพกิจกรรม
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ ประจำเดือนกันยายน 2565
วันที่ 5 กันยายน 2565 ว่าที่ พ.ต.เผชิญลาภ อินทรจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลพนา พร้อมด้วยนายสุรเชษฐ์ ทองพุ่ม รองนายกเทศมนตรีตำบลพนา นายชัยประสิทธิ์ ประสมทอง เลขานุการนายกเทศมนตรี นางเพลินพิตร อินทรจันทร์ รก.ปลัดเทศบาล นางสาวสุกัญญา บาระมี หัวหน้าสำนักปลัด รก.รองปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ตามปลัดชุมชน ลงชุมชนทั้ง 5 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลพนาเพื่อมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ ประจำเดือนกันยายน 2565
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2565,13:53   อ่าน 24 ครั้ง