ภาพกิจกรรม
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG
วันที่ 1 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลพนา โดยว่าที่ พ.ต.เผชิญลาภ อินทรจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลพนา มอบหมายนายสุรเชษฐ์ ทองพุ่ม รองนายกเทศมนตรีตำบลพนา เป็นประธานในการเปิดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ตามโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล โดย มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนพรานที พรานทอง เทศบาลพนา
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2565,10:48   อ่าน 124 ครั้ง