ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวคนพิการ
วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลพนา โดยว่าที่ พ.ต.เผชิญลาภ อินทรจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลพนา ร่วมกับ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวคนพิการ หลักสูตร การจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น สร้างอาชีพ สร้างร้ายได้ และพึ่งพาตนเองแบบยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รุ่นที่ 1 ณ เทศบาลตำบลพนา
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 2565,00:00   อ่าน 8 ครั้ง