ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565
วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลพนา โดยว่าที่ พ.ต.เผชิญลาภ อินทรจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลพนา พร้อมด้วยนายสุรเชษฐ์ ทองพุ่ม รองนายกเทศมนตรีตำบลพนา นางนิลวรรณ เสือสา รองนายกเทศมนตรีตำบลพนา ฝ่ายสภาเทศบาล ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน ร่วมกับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพนา ร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชาและสังฆบูชาในระหว่างเข้าพรรษาเพื่อให้เกิดแสงสว่างในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในเวลากลางคืน ณ วัดตรีรัฐ อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2565,10:53   อ่าน 14 ครั้ง