ภาพกิจกรรม
ตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลพนา โดยว่าที่ พ.ต.เผชิญลาภ อินทรจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลพนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานร่วมต้อนรับ และรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปีนี้เทศบาลตำบลพนา ได้รับผลการประเมิน LPA ทั้ง 5 ด้าน คิดเป็นร้อยละ 92.65
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2565,16:21   อ่าน 31 ครั้ง