ภาพกิจกรรม
ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม เทศบาลตำบลพนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศเทศบาลตำบลพนา เรื่อง ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม เทศบาลตำบลพนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตำบลพนาได้มีการมอบเกียตริบัตรให้แก่บุคคลตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 >> ยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมภายนอก
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2565,11:51   อ่าน 25 ครั้ง