ผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
กรณี ปัญหากลิ่นเหม็นจากการเลี้ยงไก่ มีการการลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตาม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 795.25 KB


กรณี การร้องเรียนร้านจตุพรห้องเย็น ปัญหาการทิ้งน้ำเสียเน่าเหม็นเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขลงตรวจสอบพื้นที่


บรรเทาความเดือดร้อนโดยการทำความสะอาด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 996.37 KB