ติดต่อเทศบาลตำบลพนา


สำนักงานเทศบาลตำบลพนา
เลขที่ 222 หมู่ที่ 1 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 37180
โทรศัทพ์ 0-4546-3032
โทรสาร 0-4546-3635
E-Mail : tessabanphana@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.tessabanphana.go.th
FACE BOOK : https://www.facebook.com/tessabanphana