รางวัลปี พ.ศ. 2556
รางวัลศูนย์ อปพร.ดีเด่น ประจำปี 2556 พร้อมเงินรางวัล จำนวน 15,000.- บาท


.................................