รางวัลปี พ.ศ. 2551
รางวัลการบริหารจัดการที่ดี (รางวัลธรรมาภิบาล) ประจำปี 2551 ประเภทเทศบาล
คะแนนประเมินอันดับ 1 ของจังหวัดอำนาจเจริญ

 


รางวัลชนะเลิศโครงการตลาดดีมีมาตรฐาน ระดับจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2551 ประเภทตลาดขนาดเล็กซึ่งเป็นตลาดที่มีแผงจำหน่ายสินค้า ไม่เกิน 30 แผง เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน พร้อมใบประกาศเกียรติคุณรางวัลศูนย์ อปพร.ดีเด่น ประจำปี 2551 พร้อมเงินรางวัล จำนวน 15,000.- บาท