คำแถลงนโยบาย


            >> คำแถลงนโยบาย ว่าที่ พ.ต.เผชิญลาภ อินทรจันทร์ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564