แผนการจัดเก็บภาษี
               >> ประกาศเทศบาลตำบลพนา เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564