การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
     เทศบาลตำบลพนา ได้มีการประกาศมาตรการต่างๆเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในการดำเนินงาน ดังนี้