การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลพนา โดย ว่าที่ พันตรีเผชิญลาภ อินทรจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลพนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฎิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่น