ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
1. เว็บไซต์เทศบาล http://www.tessabanphana.go.th/complain
2. โทรศัพท์/โทรสาร 045-463635
3. จดหมาย สำนักงานเทศบาลตำบพนา เลขที่ 222 ม. 1 ต.พระเหลา อ.พนา
    จ.อำนาจเจริญ 37180
4.E-mail tessabanphana@hotmail.com
5. กล่องแดงหน้าเทศบาลตำบลพนา