รางวัลปี พ.ศ. 2561

"รางวัลทีมผู้ก่อการดี(Merit Maker) ด้านการป้องกันเด็กจมน้ำ"

วันที่ 26 เม.ย. 61 ว่าที่ พ.ต.เผชิญลาภ อินทรจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลพนา มอบหมายผู้อำนวยการกองการศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมรับรางวัลทีมผู้ก่อการดี(Merit Maker) ด้านการป้องกันเด็กจมน้ำ "ระดับเงินชมเชย" ปีงบประมาณ 2560 ในนาม ""ทีมพนาเรสคิว"" โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี และร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บทางถนน/การป้องกันเด็กจมน้ำ ณ โรงแรมเจพี เอ็มเมอรัลด์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธรEHA : 7000:2018

วันที่ 12 ก.ค. 2561: ว่าที่ พ.ต.เผชิญลาภ อินทรจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลพนา มอบหมายนางพาขวัญวันชนก พาชนิด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เข้าร่วมรับมอบเกียรติบัตรรับรองการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ประจำปี 2560 จาก นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี