ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลพนา ประจำปี 2562