รางวัลปี พ.ศ. 2560
"เกียรติบัตรรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น EHA Furom"         
วันที่ 17-19 ก.ค. 60 ว่าที่ พ.ต.เผชิญลาภ อินทรจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลพนา เข้าร่วมประชุมและรับมอบเกียรติบัตรรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น EHA Furom  >> เทศบาลตำบลพนา ได้รับการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่ง  แวดล้อม ด้าน การจัดการมูลฝอยทั่วไป EHA 4001:2017 จากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข

  


"รางวัลเชิดชูเกียรติศูนย์ อปพร.ดีเด่น และอปพร.ดีเด่น ประจำปี 2560"  

วันที่ 18-20 ก.ย. 60 :: เทศบาลตำบลพนา นำโดยว่าที่ พ.ต.เผชิญลาภ อินทรจันทร์ นายกเทศมนตรีฯ นำคณะเจ้าหน้าที่ อปพร.เข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้นำ อปพร. ประจำปี 2560 และพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติศูนย์ อปพร.ดีเด่น และอปพร.ดีเด่น ประจำปี 2560
>>> โดยปีนี้ เทศบาลตำบลพนาเข้ารับโล่รางวัลศูนย์ อปพร.ดีเด่น เป็นปีที่10 ติดต่อกัน พร้อมเงินรางวัลจำนวน 15,000 บาท มอบโดย รมช.สุธี มากบุญ กระทรวงมหาดไทย ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดประทุมธานี