ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
ข้อมูลรายรับและรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562
  • ข้อมูลรายรับ-จ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2561
  • ข้อมูลรายรับ-จ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
  • ข้อมูลรายรับ-จ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2561
  • ข้อมูลรายรับ-จ่าย ประจำเดือนมกราคม 2562
  • ข้อมูลรายรับ-จ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
  • ข้อมูลรายรับ-จ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2562
  • ข้อมูลรายรับ-จ่าย ประจำเดือนเมษายน 2562
  • ข้อมูลรายรับ-จ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
  • ข้อมูลรายรับ-จ่าย ประจำเดือนมิถุนายน 2562


############################################


ข้อมูลรายรับและรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561


############################################

ข้อมูลรายรับและรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560


############################################

ข้อมูลรายรับและรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559